Làm Thế Nào Để Thay Đổi Thói Quen Xấu Hiệu Quả?

Làm thế nào để thay đổi thói quen xấu hiệu quả trong 1 tháng? Ví dụ như ăn đêm, suy nghĩ tiêu cực hoặc tiêu tiền mất kiểm soát. Mình đã làm theo cách này và đã thành công. Đầu tiên, bạn biết rằng mình không thể nào xóa bỏ một thói quen xấu. Mà […]

Xem thêm